החברה הכלכלית רהט

החברה הכלכלית רהט פועלת לפיתוח הכלכלה המקומית וקידום זירת העסקית העירונית, למשיכת עסקים חדשים וליצירת שיתופי פעולה בין מגוון שחקנים.

גלריה רהט
החברה הכלכלית רהט

אודות

החברה הכלכלית היא ארגון מקצועי המהווה זרוע ביצוע של עיריית רהט, לניהול פרויקטים ביעילות ובזמני תגובה מהירים.

החברה משמשת כמנוף כלכלי לפיתוח וקידום העיר רהט באמצעות יזמות ופיתוח כלכלי, תוך שימוש מושכל במשאבים העומדים לרשותה, לרווחת תושבי העיר והעסקים המקומיים.

החברה הכלכלית החלה את פעילותה ביולי 2017, כתאגיד עירוני בבעלות מלאה של עיריית רהט. היא מהווה ידה הארוכה של העירייה בביצוע פרויקטי בינוי ושיקום, ובניהול והפעלה של מוסדות ציבוריים.

מאז תחילת פעילותה, מבצעת החברה הכלכלית שיקום לתשתיות ברחבי העיר, בניית גני ילדים, שיפוץ האב קליקה רהט, ומנהלת את אזור התעשייה המאוכלס בעיר באמצעות מינהלת אזורי התעשייה.

כמו-כן, החברה הכלכלית מפעילה את קאנטרי אלר'דיר, את האב קליקה רהט, ועתיד להקים ולנהל היכל תרבות, שוק ססגוני, תחנת מעבר לפסולת יבשה, חניון משאיות ועוד.

כחלק מהתפיסה לפיתוח כלכלת העיר, החברה הכלכלית הקימה ומנהלת שלטי חוצות ושלטי הכוונה, מתוך ראיה כי פרסום אפקטיבי מקומי יסייע לפיתוח העסקים המקומים וישפיע על משקי הבית ועל כלכלת התושבים.

זאת ועוד, כחלק מאותה תפיסה, החברה הכלכלית מתכננת ומפתחת חזיתות מסחריות בשדרות הראשיות, הקימת מחלקת תיירות לקידום תחום התיירות הביתית ובכלל, ופועלת להקמת מנהלת לקידום עסקים וחממה טכנולוגית.

כל אלה, במטרה לפתח את העיר כלכלית, להגדיל את הכנסות העירייה, להגדיל את ההכנסות של העסקים הקטנים ומשקי הבית בעיר.

עדכונים אחרונים

מי אנחנו? מבנה חכ״ל רהט

מחמוד אלעמור

מחמוד אלעמור

מנכ״ל

בקר אזברגה

בקר אזברגה

מנהל חשבונות

אנואר אבו אלחסן

אנואר אבו אלחסן

מנהלת משרד

גלריה רהט

סמיח אבו זאיד

מהנדס

גלריה רהט

אלהאם אזברגה

מנהלת תחום
תיירות

גלריה רהט

אמיר בשאראת

מנהל מינהלת אזורי התעשיה

גלריה רהט

מיה טושינסקי בסוק

מנהלת מינהלת
פיתוח עסקים

גלריה רהט

ג'יהאד אלעוברה

מנהל האב
קליקה רהט

רהט 360

אימאן אבו מדיעם

מנהלת קהילה,
האב קליקה רהט

גלריה רהט

יאסר אלהוזייל

מנהל קאנטרי
אלע'דיר

גלריה רהט

אחלאס אבו פריח

רכזת שיווק וקשרי חוץ, קאנטרי אלע׳דיר

רהט 360

אמיר אבו עאבד

מנהל אחזקה ומפעיל בריכות, קאנטרי אלע׳דיר

גלריה רהט

סאבר אלעורג׳אן

מנהל אחזקה ומפעיל בריכות, קאנטרי אלע׳דיר

גלריה רהט

טלי תפארת

מנהלת מינהלת נחל גרר

גלריה רהט

עמי למדן

פרוייקטור רהט כמטרופולין ייחודית

רהט 360

סמאח אלעוברה

רכזת מערך חנייה

תפקיד
שם
טלפון
אימייל
מנהלת מינהלת פיתוח עסקים
מיה טושינסקי בסוק
08-9447114
maya@ecrahat.com
מנהל אזור התעשייה בואבית אל נקב
אמיר בשאראת
050-3004033
ameer@ecrahat.com
מנהל מחלקת רישוי עסקים
סלאבה קרייזמן
08-9914955
rakazz@gmail.com
מנהלת מחלקת רישוי ובניה, הוועדה המקומית לתכנון ובניה
בסמה אלחג אבו ענזה
08-9914654
basma@rahat.muni.il
מנהל מחלקת גבייה
נאדי אבו סהיבאן
08-9914823
nady.suheban@rahat.muni.il
מנהלת תחום תיירות
אלהאם אזברגה
054-7909612
alham@ecrahat.com