כותרת: החלק העליון של הדף

כותרת משנה מתארת את מה שהקוראים צפויים לקרוא בדף בקצרה, בצורה שתגרום לקוראים לרצות להמשיך. נשמע מעניין? זוהי רק ההתחלה.

רהט
כאן מופיע משהו שרוצים לכתוב על התמונה. (צילום: נוי רז)

ירדנו לירוחם לשתות פחית של צהריים במרכז המסחרי המאובקהתענוג מתחיל בהליכה איטית שקולה ומדודהכמו טורבו מאופק.  השרירים החבוטים מהנסיעה הארוכה משתחררים בתענוג בכל הגוף.  משתרגים ומתמתחים ונעשים קשוחים ברוחשמצליף אבק וחום על הפרצוף.

וכל העניין הוא לשתות משהו קרבלב מדברוכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדבר. העיירה עושה את עצמה מתנמנמתאותנו זה אפילו לא מצחיקחוצים ברחבה בכמו חגיגיות סמויהעוזבים לשמש שתעיק. צרור נקישות טמבור עוצר אותנו כאחדנימה וחצי מהצלעומדים בשמש לא ניד, לא זיע, מחכיםנימה וחצי מהצל.

וכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדברוכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדברעודנו עומדים לא זיע, לא נידנימה וחצי מהצלכשאיזו מקומית פתאום נועצת אף בשמשופה שבאוזנינו ממללתראו תראו את ה"גארי קופרים" האלה"קלינט איסטוודים" דמי קולו, "יענו" בזים לשרבהגיע הזמן שכבר תוציאו את הלשון הארוכה שלכםמתרבות המערבוכל העניין.

הוא לשתות משהו קרבלב מדברוכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדברנימה וחצי מהצל, אנחנו סובביםונעים באיטיות מירבית חוצים שקולים את הרחבה של המרכז המסחרי המאובקונכנסים אל המכוניתאחר הצהריים נגביים, מה עכשיו? לאן נוסעים?מכחכחים בגרוןאולי נספיק עוד להרוג תורכי קטן של ערבבמצפה רמון!וכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדברוכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדברוכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדברוכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדברוכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדבר

זו כותרת לאזור בעמוד

ירדנו לירוחם לשתות פחית של צהריים במרכז המסחרי המאובקהתענוג מתחיל בהליכה איטית שקולה ומדודהכמו טורבו מאופק.  השרירים החבוטים מהנסיעה הארוכה משתחררים בתענוג בכל הגוף.  משתרגים ומתמתחים ונעשים קשוחים ברוחשמצליף אבק וחום על הפרצוף.

וכל העניין הוא לשתות משהו קרבלב מדברוכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדבר. העיירה עושה את עצמה מתנמנמתאותנו זה אפילו לא מצחיקחוצים ברחבה בכמו חגיגיות סמויהעוזבים לשמש שתעיק. צרור נקישות טמבור עוצר אותנו כאחדנימה וחצי מהצלעומדים בשמש לא ניד, לא זיע, מחכיםנימה וחצי מהצל.

וכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדברוכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדברעודנו עומדים לא זיע, לא נידנימה וחצי מהצלכשאיזו מקומית פתאום נועצת אף בשמשופה שבאוזנינו ממללתראו תראו את ה"גארי קופרים" האלה"קלינט איסטוודים" דמי קולו, "יענו" בזים לשרבהגיע הזמן שכבר תוציאו את הלשון הארוכה שלכםמתרבות המערבוכל העניין.

הוא לשתות משהו קרבלב מדברוכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדברנימה וחצי מהצל, אנחנו סובביםונעים באיטיות מירבית חוצים שקולים את הרחבה של המרכז המסחרי המאובקונכנסים אל המכוניתאחר הצהריים נגביים, מה עכשיו? לאן נוסעים?מכחכחים בגרוןאולי נספיק עוד להרוג תורכי קטן של ערבבמצפה רמון!וכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדברוכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדברוכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדברוכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדברוכל הענייןהוא לשתות משהו קרבלב מדבר