פרוטוקולים

*יש להקיש 3 אותיות לפחות

סינון מסמך לפי תאריך

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכל 2.22

תאריך פרסום המסמך

מאי 24, 2022

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכל 3.22

תאריך פרסום המסמך

מאי 24, 2022

ועדת מכרזים מס 5.2021 – הקמת מרכז סחר תיירותי

תאריך פרסום המסמך

יוני 22, 2021
הקמת מרכז סחר תיירותי

פרוטוקול ועדת מכרזים 4.2021 הקמת סככה בשוק

תאריך פרסום המסמך

יוני 22, 2021
פרוטוקול הקמת סככה בשוק

פרוטוקול ועדת מכרזים מספור בתים וסככה בשוק

תאריך פרסום המסמך

יוני 22, 2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מספור בתים וסככה בשוק

פרוטוקול ועדת מכרזים 2.2021 מערך חנייה

תאריך פרסום המסמך

יוני 22, 2021
פרוטוקול ועדת מכרזים 2.2021 מערך חנייה

ועדת מכרזים מספר 1 הפעלת בית קפה

תאריך פרסום המסמך

יוני 22, 2021
ועדת מכרזים מספר 1 הפעלת בית קפה

פרוטוקול דירקטוריון 1.2021

תאריך פרסום המסמך

פברואר 10, 2021
פרוטוקול דירקטוריון 1.2021

פרוטוקול דירקטוריון 2.2020

תאריך פרסום המסמך

דצמבר 2, 2020
פרוטוקול דירקטוריון 2.2020

פרוטוקול וועדת מכרזים 13/14.2020

תאריך פרסום המסמך

נובמבר 4, 2020
פרוטוקול וועדת מכרזים 13/14.2020

פרוטוקול ועדת מכרזים 8.11.13.2020

תאריך פרסום המסמך

ספטמבר 9, 2020
פרוטוקול ועדת מכרזים 8.11.13.2020

פרוטוקול דירקטוריון 1.2020

תאריך פרסום המסמך

יולי 15, 2020
פרוטוקול דירקטוריון 1.2020

פרוטוקול וועדת מכרזים 6.7.8.9.2020

תאריך פרסום המסמך

יוני 24, 2020
פרוטוקול וועדת מכרזים 6.7.8.9.2020

וועדת מכרזים 2.4.5.2020

תאריך פרסום המסמך

אפריל 1, 2020
וועדת מכרזים 2.4.5.2020

פרוטוקול וועדת מכרזים 1.2020

תאריך פרסום המסמך

מרץ 25, 2020
פרוטוקול וועדת מכרזים 1.2020

פרוטוקול וועדת מכרזים 3.2020

תאריך פרסום המסמך

מרץ 18, 2020
פרוטוקול וועדת מכרזים 3.2020