מכרזים

*יש להקיש 3 אותיות לפחות

סינון מסמך לפי תאריך

הצטרפות למאגר היועצים – החברה הכלכלית רהט

החברה הכלכלית רהט מזמינה בזאת אנשי מקצוע ונותני שירות להגיש בקשות להיכלל במאגר של החברה למתן שירותים ועבודות מקצועיות בתחומים השונים.

גלריה רהט

מכרז פומבי מס' 10/2022

תאריך פרסום המסמך

נובמבר 24, 2022

מענה על שאלות הבהרה – פנייה לקבלת הצעות מחיר לתכנון תוכנית מפורטת לפארק הייטק ברהט

תאריך פרסום המסמך

נובמבר 21, 2022
מענה על שאלות הבהרה – פנייה לקבלת הצעות מחיר לתכנון תוכנית מפורטת לפארק הייטק ברהט

מכרז פומבי מס' 10/2022 לביצוע עבודות הקמת מגרש משולב שכונה 32 ברהט

תאריך פרסום המסמך

נובמבר 21, 2022
מכרז פומבי מס' 10/2022 לביצוע עבודות הקמת מגרש משולב שכונה 32 ברהט

הליך מס' 08-2022 – שירותי פרויקטור להקמה של בית ספר גבוה לתיאטרון ואומנויות ברהט ‎‎

תאריך פרסום המסמך

נובמבר 15, 2022
גלריה רהט

מכרז פומבי 2022\08

תאריך פרסום המסמך

נובמבר 12, 2022

מכרז פומבי מס' 09/2022 – ביצוע עבודות הקמת פרגולה

תאריך פרסום המסמך

נובמבר 10, 2022

מכרז פומבי ( מסגרת ) מס' 08-2022 – אספקה והתקנה של מסכים דיגיטלים

תאריך פרסום המסמך

נובמבר 10, 2022

הליך מס' 07/2022 – קול קורא לקבלת הצעות מחיר לתכנון תוכנית מפורטת לפארק הייטק ברהט

תאריך פרסום המסמך

אוקטובר 17, 2022
קול קורא לקבלת הצעות מחיר לתכנון תוכנית מפורטת לפארק הייטק ברהט

דרושה\ה מנהל\ת קהילה להאב קליקה רהט – 3/2022

תאריך פרסום המסמך

ספטמבר 8, 2022
גלריה רהט

הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים – החברה הכלכלית רהט

תאריך פרסום המסמך

ספטמבר 7, 2022
גלריה רהט

מכרז פומבי מס' 2022\07 – הקמת מבנה שירותים חברתיים

תאריך פרסום המסמך

ספטמבר 5, 2022

מכרז פומבי מס' 2022\07 – הקמת מבנה שירותים ציבוריים

תאריך פרסום המסמך

ספטמבר 5, 2022

הליך מס 06-2022 – להתקשרות עם מתכנן להכנת תכנון מפורט לביצוע חניון אוטובוסים

תאריך פרסום המסמך

ספטמבר 5, 2022
הליך מס 06-2022 – להתקשרות עם מתכנן להכנת תכנון מפורט לביצוע חניון אוטובוסים

פנייה לקבלת הצעות מחיר לרכישת 2 רכבים חשמליים עירוניים

תאריך פרסום המסמך

אוגוסט 31, 2022

מכרז מס '04/2022 – לביצוע עבודות הקמת שנאים ברחבי העיר רהט

תאריך פרסום המסמך

יולי 28, 2022

מכרז מס' 05/2022 – לביצוע עבודות פיתוח שיקוח כניסה איזור תעשייה , בניית כיכר אלסלאם והקמת תחנות ציבוריות מתחם 5

תאריך פרסום המסמך

יולי 28, 2022

מכרז מס' 06/2022 – לביצוע עבודות סימונים הנדסיים צביעת מדרכות / כבישים והתקנת תמרור

תאריך פרסום המסמך

יולי 28, 2022

קול קורא מס' 2022/06 פנייה לקבלת הצעות מחיר לתכנון ורישוי ועבודות אדריכלות עבור ה רחבת מרכז הפעלה במגרש 907 ומחסני מל" ח ומחסן שפע במגרש 901

תאריך פרסום המסמך

מאי 25, 2022

קול קורא מס' 2022/05 קול קורא להתקשרות עם מתכנן להכנת תכנון מפורט לביצוע עבור מכלאות צאן על שטח של כ – 200 דונם – תכנית ותמ"ל 1084

תאריך פרסום המסמך

מאי 12, 2022

הליך מס' 04/2022 – התקשרות עם מתכנן להכנת תכנון מפורט לביצוע עבור מכלאות צאן על שטח של כ – 200 דונם – תכנית ותמ"ל 1084

תאריך פרסום המסמך

אפריל 14, 2022

מכרז מס' 03/2022 לביצוע עבודות פיתוח בשצ"פ מתחם 3

תאריך פרסום המסמך

אפריל 14, 2022
המסמך כולל קישור למסמכים נוספים

תיקון הליך מס' 2022/03

תאריך פרסום המסמך

פברואר 13, 2022
תיקון הליך מס' 2022/03

הליך מס' 2022/3 קול קורא לקבלת הצעות מחיר לתכנון ועבודות אדריכלות עבור הקמת שלוחת מתנ"ס בפארק התעסוקה המשותף עידן הנגב

תאריך פרסום המסמך

פברואר 6, 2022
הליך מס' 2022/3 קול קורא לקבלת הצעות מחיר לתכנון ועבודות אדריכלות עבור הקמת שלוחת מתנ"ס בפארק התעסוקה המשותף עידן הנגב

הארכת מכרז פומבי מס' 2022/01 – רישוי וביצוע גן ילדים חד כיתתי מגרש 31

תאריך פרסום המסמך

ינואר 31, 2022
הארכת מכרז פומבי מס' 2022/01 – רישוי וביצוע גן ילדים חד כיתתי מגרש 31

הארכה – הליך מס' 2/2022 – תכנית אב לנחלים

תאריך פרסום המסמך

ינואר 27, 2022
הארכה – הליך מס' 2/2022 – תכנית אב לנחלים

מכרז פומבי מס' 02/2022 לביצוע עבודות גינון בפארק נחל גרר בעיר רהט

תאריך פרסום המסמך

ינואר 20, 2022
מכרז פומבי מס' 02/2022 לביצוע עבודות גינון בפארק נחל גרר בעיר רהט

תשובות לשאלות הבהרה תוכנית אב לנחלים

תאריך פרסום המסמך

ינואר 19, 2022
תשובות לשאלות הבהרה תוכנית אב לנחלים

מכרז פומבי מס' 01/2022 תכנון רישוי וביצוע גן ילדים חד כיתתי מגרש 31 – מסמכים נלווים

תאריך פרסום המסמך

ינואר 17, 2022

מכרז פומבי מס' 01/2022 תכנון רישוי וביצוע גן ילדים חד כיתתי מגרש 31 – טופס המכרז

תאריך פרסום המסמך

ינואר 17, 2022

תשובות לשאלות הבהרה – תכנון שצפ מרכזי פארק נחל גרר 1-22

תאריך פרסום המסמך

ינואר 17, 2022
תשובות לשאלות הבהרה – תכנון שצפ מרכזי פארק נחל גרר 1-22