מכרזים

*יש להקיש 3 אותיות לפחות

סינון מסמך לפי תאריך

קול קורא מס' 2022/05 קול קורא להתקשרות עם מתכנן להכנת תכנון מפורט לביצוע עבור מכלאות צאן על שטח של כ – 200 דונם – תכנית ותמ"ל 1084

תאריך פרסום המסמך

מאי 12, 2022

הליך מס' 04/2022 – התקשרות עם מתכנן להכנת תכנון מפורט לביצוע עבור מכלאות צאן על שטח של כ – 200 דונם – תכנית ותמ"ל 1084

תאריך פרסום המסמך

אפריל 14, 2022

מכרז מס' 03/2022 לביצוע עבודות פיתוח בשצ"פ מתחם 3

תאריך פרסום המסמך

אפריל 14, 2022
המסמך כולל קישור למסמכים נוספים

תיקון הליך מס' 2022/03

תאריך פרסום המסמך

פברואר 13, 2022
תיקון הליך מס' 2022/03

הליך מס' 2022/3 קול קורא לקבלת הצעות מחיר לתכנון ועבודות אדריכלות עבור הקמת שלוחת מתנ"ס בפארק התעסוקה המשותף עידן הנגב

תאריך פרסום המסמך

פברואר 6, 2022
הליך מס' 2022/3 קול קורא לקבלת הצעות מחיר לתכנון ועבודות אדריכלות עבור הקמת שלוחת מתנ"ס בפארק התעסוקה המשותף עידן הנגב

הארכת מכרז פומבי מס' 2022/01 – רישוי וביצוע גן ילדים חד כיתתי מגרש 31

תאריך פרסום המסמך

ינואר 31, 2022
הארכת מכרז פומבי מס' 2022/01 – רישוי וביצוע גן ילדים חד כיתתי מגרש 31

הארכה – הליך מס' 2/2022 – תכנית אב לנחלים

תאריך פרסום המסמך

ינואר 27, 2022
הארכה – הליך מס' 2/2022 – תכנית אב לנחלים

מכרז פומבי מס' 02/2022 לביצוע עבודות גינון בפארק נחל גרר בעיר רהט

תאריך פרסום המסמך

ינואר 20, 2022
מכרז פומבי מס' 02/2022 לביצוע עבודות גינון בפארק נחל גרר בעיר רהט

תשובות לשאלות הבהרה תוכנית אב לנחלים

תאריך פרסום המסמך

ינואר 19, 2022
תשובות לשאלות הבהרה תוכנית אב לנחלים

מכרז פומבי מס' 01/2022 תכנון רישוי וביצוע גן ילדים חד כיתתי מגרש 31 – מסמכים נלווים

תאריך פרסום המסמך

ינואר 17, 2022

מכרז פומבי מס' 01/2022 תכנון רישוי וביצוע גן ילדים חד כיתתי מגרש 31 – טופס המכרז

תאריך פרסום המסמך

ינואר 17, 2022

תשובות לשאלות הבהרה – תכנון שצפ מרכזי פארק נחל גרר 1-22

תאריך פרסום המסמך

ינואר 17, 2022
תשובות לשאלות הבהרה – תכנון שצפ מרכזי פארק נחל גרר 1-22

פנייה להכנת תכנית אב לנחלים

תאריך פרסום המסמך

ינואר 5, 2022

הצעת מחיר עבור הקמה וליווי של קבוצת נאמני נחל גרר ברהט

תאריך פרסום המסמך

ינואר 4, 2022

הליך 1/22 – תכנון שצ"פ מרכזי

תאריך פרסום המסמך

ינואר 4, 2022

מכרז מס' 11/2021 – קישוטים – הארכה

תאריך פרסום המסמך

דצמבר 30, 2021
מכרז מס' 11/2021 – קישוטים – הארכה

הקמה וליווי של קבוצת נאמני נחל גרר ברהט

תאריך פרסום המסמך

דצמבר 19, 2021
הקמה וליווי של קבוצת נאמני נחל גרר ברהט

מענה לשאלות הבהרה והודעה על שינוי המועד להגשת הצעות במסגרת מכרז 12/2021

תאריך פרסום המסמך

נובמבר 28, 2021
מענה לשאלות הבהרה והודעה על שינוי המועד להגשת הצעות במסגרת מכרז 12/2021

מכרז מס' 13-2021 – בניית גן ילדים חד כיתתי בשכונה 31

תאריך פרסום המסמך

נובמבר 11, 2021
מכרז מס' 13-2021 – בניית גן ילדים חד כיתתי בשכונה 31

מכרז מס' 13-2021 – בניית גן ילדים חד כיתתי בשכ' 31 – מסמכים נלווים

תאריך פרסום המסמך

נובמבר 11, 2021
בניית גן ילדים חד כיתתי בשכ' 31 – מסמכים נלווים

הארכת מכרז מס' 11/2021 – תאורת רחוב קישוטים

תאריך פרסום המסמך

נובמבר 10, 2021
הארכת מכרז מס' 11/2021 – תאורת רחוב קישוטים

תשובות לשאלות הבהרה להליך מס' 2/2021 מתן שירותי תכנון (אדריכלות נוף) עבור פיתוח השצ"פ המרכזי בפארק נחל גרר

תאריך פרסום המסמך

נובמבר 7, 2021
תשובות לשאלות הבהרה להליך מס' 2/2021 מתן שירותי תכנון (אדריכלות נוף) עבור פיתוח השצ"פ המרכזי בפארק נחל גרר

מכרז פומבי מס' 2021/12 מערכת סולארית בטכנולוגיית PVT

תאריך פרסום המסמך

נובמבר 4, 2021
מכרז פומבי (מסגרת) מס' 2021/12 הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, ותחזוקה של מערכת סולארית בטכנולוגיית PVT

הליך מס' 2021/03 קול קורא לקבלת הצעות מחיר לתכנון תוכנית מפורטת לאזור תעשייה המאוכלס ברהט

תאריך פרסום המסמך

נובמבר 4, 2021
הליך מס' 2021/03 קול קורא לקבלת הצעות מחיר לתכנון תוכנית מפורטת לאזור תעשייה המאוכלס ברהט

הליך מס' 2/2021 מתן שירותי תכנון (אדריכלות נוף) עבור פיתוח השצ"פ המרכזי בפארק נחל גרר

תאריך פרסום המסמך

אוקטובר 18, 2021
הליך מס' 2/2021 מתן שירותי תכנון (אדריכלות נוף) עבור פיתוח השצ"פ המרכזי בפארק נחל גרר

מכרז 10/21 בית ספר יסודי אלפוראת – שלב ג׳

תאריך פרסום המסמך

אוקטובר 4, 2021
מכרז 10/21 בית ספר יסודי אלפוראת – שלב ג׳ – הטופס כולל קישור לכלל מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 11/2021 לאספקת והתקנה של קישוטי רחוב מסוג LED בעיר רהט

תאריך פרסום המסמך

ספטמבר 29, 2021

מכרז פומבי מס' 10/2021 תכנון, רישוי וביצוע בית ספר אלפוראת שלב ג'

תאריך פרסום המסמך

ספטמבר 13, 2021

מכרז מערכת היברידית לייצור חשמל וחימום מים

תאריך פרסום המסמך

אוגוסט 24, 2021
מכרז מערכת היברידית לייצור חשמל וחימום מים

הליך1.2021 קבלת שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום התשתיות

תאריך פרסום המסמך

אוגוסט 23, 2021
קבלת שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום התשתיות